Alla ledamöter är registrerade som firmatecknare för ÖSS och kan teckna för ÖSS men då minst två i förening.

Ledamöter
Per Wirström         Sunveda Hage       Ordförande
Helena Franzén     Sundveda Park      Kassör
Zoran Kajala           Sundveda Backe   Ledamot
Thomas Carlsson   Sundveda Äng      Ledamot
Glenn Lindberg      Sundveda Kulle    Ledamo
t

Styrelsens uppgifter 
Styrelsen för ÖSS är föreningens verkställande ledning. Styrelsen har ansvaret