Samfälligheten Sigtuna Ölsta Samfällighet GA:1 ansvara för bland annat enligt registrering vid Lantmäteriet: