ÖLSTA SOLDATTORPS SAMFÄLLIGHET (ÖSS)
Pågående projekt

Hundrastgården

  • Eftersom Sigtuna kommun inte vill ta hand om skötseln för hundrastgården behöver vi finna en långsiktig lösning
  • Vi har satt upp en egen soptunna och skrivit avtal om tömning 2 gånger i månaden
  • Vi har satt upp en skylt om att detta är en privat hundrastgård

Städdag

Städdag lördagen den 22.April 2023

Äntligen en gemensam Städdag i ÖSS regi! Den kommer att hållas 22/4-23. Samling på gräsplanen vid lekplatsen klockan 10.00.

Vi kommer att rensa rund vårt område och en container är beställd för ris och grenar.

Följande får INTE slängas i containern: Vitvaror, gips och tryckimpregnerat.

ÖSS egna websida

Sätta upp en egen ÖSS websida för information, stadgar, protokoll årsstämma etc.

Årsstämma 2023

  • Förbereda information, förslag, budget bland annat till kommande årsstämma
  • Ta fram årsredovisning tillsammans med SBC

Offerter på löpande skötsel

  • Styrelsen har bett att få in offerter på sommar- och vinterunderhåll.
  • Nya avtal måste förhandlas fram och signeras från och med oktober 2023

Underhållsplan

Skapa en underhållsplan för kommande 10 åren